93 790 78 41
Castellano | Català
Funcionament CSI Online
Inici » CSI Online » Funcionament

Funcionament CSI Online

La plataforma es pot gestionar fàcilment (no són necessaris cap tipus de coneixements avançats del medi). A partir del software de CSI que vostè disposi podrà automatitzar els processos de publicació dels seus arxius i documents per als seus clients (Àrea Laboral, Fiscal, Comptable, ...) de forma que quedin emmagatzemats a Internet on l’usuari , prèvia identificació, podrà accedir a la descàrrega d’aquesta informació.

D'altre banda, el seu client disposarà d’un sistema d’alertes que en tot moment l’avisarà de l’actualització de continguts en la seva àrea.

El sistema segueix les més altes mesures de seguretat per evitar l’accés a persones i empreses no identificades i garantir en tot moment la confidencialitat de dades.

Altres elements complementaris que formen el nostre portal CSI Online son els sistemes de comunicació únic i massiu amb els seus clients, utilitzant el nostre sistema CSI News, que li permetrà, mitjançant el mateix sistema de formularis, l’accés a la comunicació instantània amb els seus clients per a butlletins, notícies, alertes, etc...Política de privacitat | Avís legal | Contacte Clonica disseny web